Connect with us

TỬ VI LÀ GÌ?

Mô tả

Tử vi, hay tử vi đẩu số, là một môn khoa học phương đông,hoàn toàn không phải là bói toán vì được xây dựng trên học thuyết và kiến thức sách vở, tử vi cho biết vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người….
Lịch sử hình thành và phát triển của “Tử Vi”
Phần 1:
Tử vi đẩu số là một môn thuật số bắt đầu phát triển từ thời Bắc
Tống, tiền thân của nó là Thập bát phi tinh. Bối cảnh kích thích sự thịnh hành của môn thuật số này là do sự cạnh tranh giữa phái Ngũ tinh và Tử Bình.
Thuật số vốn dĩ là sự suy đoán về lộc mệnh của thời kỳ cổ đại, phái
Ngũ tinh rất thành công trong lĩnh vực này. Họ đã căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người, trước tiên sắp xếp thành can chi của bát tự, sau đó căn cứ vào bát tự để tính toán Ngũ tinh Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ đến hành độ của Thái dương, Thái âm, phân bố ở 12 cung vị, gọi chung là Thất chính
Ngoài ra, họ còn căn cứ vào cung độ của 28 vị tinh tú với Tử khí, Nguyệt bột, La hầu (Tứ dư) để tính toán, suy đoán lộc mệnh của một người. Loại thuật số này gọi là Thất chính Tứ dư.
Do công thức tính toán thiên văn học thời kỳ cổ đại chưa chuẩn xác, thời gian dài sẽ biến thành sai cung lệnh độ, bởi vậy sau này mặc dù có sự hưng thịnh của phái Cầm Đường, dùng centimet để tính toán (lượng thiên xích), cho đến việc sáng tạo ra phương pháp suy đoán mới của sự hội hợp các sao, nhưng vẫn không giúp ích cho việc cúng tế, kết quả là phái Tử Bình vẫn chiếm ưu thế.
Phái Tử Bình đã lấy Ngũ tinh để thay đổi cách tính toán thuật số mà phát minh ra môn thuật số, nó ra đời từ thời Đường
Phương pháp suy đoán của phái này vẫn căn cứ bát tự can chi của một người như giờ, ngày, tháng, năm của một người, gọi là Tứ trụ, sau đó căn cứ vào âm dương Ngũ hành, sinh khắc chế hóa, hình sung hợp hại, tam hợp lục hợp, tung thần chư sát của bát tự để suy đoán lộc mệnh, tiếp theo không cần để ý đến sự phân bố của 12 cung.
Thuật số phái Tử Bình hưng thịnh từ thời Tống, trải qua sự phát triển của các văn nhân, đến nay đã thu được thành tựu rất lớn, đặc biệt là bản chú sớ Trích thiên tủy của Lưu Bá Ôn thời Minh truyền lại, đã đưa môn thuật số phát triển thành triết lý, tướng quốc Trần Tố Yêm thời Thanh đã kế thừa và biên soạn thành cuốn Mệnh lý ước ngôn, cho nên đã xác lập nên địa vị của phái Thư phòng, phái Thư phòng cùng với phái Giang hồ là hai trụ cột của thuật số Tử Bình.
Kỳ thực, phái Giang hồ không phải là không có ưu điểm, kinh nghiệm thực tế của phái Giang hồ chiếm ưu thế hơn phái Thư phòng, bỏi vậy lý luận tuy có khác nhưng cách suy đoán vẫn chuẩn xác. Một số khẩu quyết được truyền qua các đời như: “Nhật tọa tỉ kiên phùng tỉ kiếp, tất nhiên tam độ tác tân lang”, “Quý Thủy sinh nhân dụng Mậu cung, thiếu niên định giá bạch đầu phu” tất có tính chuẩn xác….

Copyright © 2023 FAGI GROUP