Connect with us

FAGI Group

BÁO CÁO SỐ LIỆU

Từ ngày 01/01/2023 – đến thời điểm truy cập

 

Tiêu chí

Số lượng

Diễn giải

Số lượng truy cập

(Tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm thống kê)

442

 

Số lượng người bán

Tổng số người bán

(Tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm thống kê)

1

+ Website/ứng dụng cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ: là tổng số người bán, nhà cung cấp

+ Website/ứng dụng cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng: là tổng số người bán, nhà cung cấp, tổng số người tham gia được mở tài khoản thực hiện quá trình giao kết hợp đồng.

+ Website/ứng dụng có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ: là tổng số thành viên thực hiện đăng tin bán sản phẩm, dịch vụ.

+ Website/ứng dụng cung cấp dịch khuyến mại trực tuyến: là tổng số đơn vị thực hiện khuyến mại đến khách hàng.

Số lượng người bán mới

(Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/202x đến thời điểm báo cáo)

1

Số lượng sản phầm

Tổng số sản phẩm (SKU)

(Tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm thống kê)

 

54

 

+ Website/ứng dụng cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ: là tổng số sản phẩm được bán thông qua website/ứng dụng

 

+ Website/ứng dụng có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ: là tổng số tin đăng bán sản phẩm, dịch vụ

+ Website/ứng dụng cung cấp dịch khuyến mại trực tuyến: Tổng số sản phẩm/dịch vụ được khuyến mại.

Số sản phẩm đăng bán mới

(Tính thời điểm năm báo cáo từ

01/1/202x đến thời điểm báo cáo)

 

0

 

Số lượng giao dịch

Tổng số đơn hàng

(Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/202x đến thời điểm báo cáo)

0

+ Website/ứng dụng có chức năng giao kết hợp đồng trực tuyến (chức năng đặt hàng, đặt lịch, đặt xe … trực tuyến) là toàn bộ các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên website/ứng dụng.

+ Website/ứng dụng có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ: là các giao dịch do khách hàng thực hiện thanh toán cho dịch vụ đăng tin, dịch vụ tin vip, dịch vụ đẩy tin …

Tổng số đơn hàng thành công

(Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/202x đến thời điểm báo cáo)

0

Tổng số đơn hàng không thành công

(Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/202x đến thời điểm báo cáo)

0

Tổng giá trị giao dịch

(Tổng số này ứng với tổng số đơn hàng giao dịch

thành công (Tính thời điểm năm báo cáo từ 01/1/202x đến thời điểm báo cáo)

 

 

Copyright © 2023 FAGI GROUP